Pirkimo taisyklės

 Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje žaislų išparduotuvėje „Žaisų palėpė“ taisyklės:

 1.Bendrosios nuostatos                                                                                                                  

1.1. Šios prekių pirkimo–pardavimo interneto išparduotuvėje „Žaislų palėpė“ (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir interneto išparduotuvės „Žaislų palėpė“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes (toliau - Prekės).

1.2. Parduotuvės veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją. Pristatymas į Kuršių Neriją derinamas su Išparduotuvės administracija.
1.3. Pirkti Parduotuvėje turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius.

2.Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas                                                            

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pasirinkęs Prekes ir suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs pristatymo būdą ir pristatymo adresą bei kitus duomenis, taip pat pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis (t.y. - susipažinęs su Taisyklėmis ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Su prekių pirkimo-pardavimo interneto išparduotuvėje „Žaislų palėpė“ taisyklėmis „susipažinau ir sutinku“), paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“ ir gauna pranešimą apie užsakymo patvirtinimą.                                                                                            

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

3.Pirkėjo teisės  

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas gali pirkti Prekes Parduotuvėje bet kuriuo paros metu.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai raštu (nurodydamas norimas grąžinti Prekes ir Parduotuvėje suformuoto užsakymo arba  sąskaitos-faktūros numerį) Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.
3.4. Prekių pirkimo-pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti 3.3. punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu Pirkejo gauta prekė buvo sugadinta transportavimo metu,gauta ne ta prekė ar prekė neatitinka detalaus aprašymo. 

 4.Pirkėjo pareigos 

4.1. Pirkėjas įsipareigoja atidžiai perskaityti visą prekės aprašymą, nes jame yra pateikta svarbi informacija apie prekės būklę,jos trūkumus ar defektus. 

4.2. Pirkėjas įsipareigoja registravimo formoje, ir jeigu reikia, įvedinėdamas pristatymo adresą bei kitus duomenis, pateikti teisingus asmens duomenis ir esant pasikeitimams, juos nedelsdamas atnaujinti.
4.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis, jų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Jeigu Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas laiko jį Pirkėju.

4.4. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir jų pristatymą, priimti arba atsiimti užsakytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5.Pardavėjo teisės 

5.1. Pardavėjas turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią informaciją, nurodytą Pirkėjo registracijos ir Prekių pristatymo adreso formose. Šiuo atveju Pirkėjo asmens duomenys ir kiti su Pirkėju susiję duomenys gali būti naudojami tik šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.

5.2. Pardavėjas turi teisę be atskiro perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas kenkia arba bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui bei pažeidžia savo įsipareigojimus.
5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, bet tai neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės įvykdyti jau sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis.
5.4. Jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą bankiniu pavedimu, nurodytą 7.3.1. punkte, nesumoka už prekes per 2 darbo dienas, Pardavėjas turi teisę anuliuoti jo užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėją.

5.5. Jeigu Pirkėjas pasirenka apmokėjimą grynaisiais pinigais, nurodytą 7.3.2. punkte, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju Prekių užsakyme nurodytu telefonu. Jeigu Pardavėjui nepavyksta susisiekti telefonu su Pirkėju per 2 darbo dienas, jis turi teisę anuliuoti jo užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėją.

5.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti Prekių kainas, keisti Prekių pristatymo kainas, keisti Prekių sąrašą, skelbti arba nutraukti akcijas, keisti akcijų sąlygas. Visi tokio pobūdžio pakeitimai galioja nuo jų atlikimo momento, tačiau negali būti taikomi jau sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.

5.7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu redaguoti, keisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5.8.  Visos prekės tiek naujos tiek naudotos prieš pristatant Pirkėjui yra išpakuojamos ir tikrinamos. Dėl šios priežasties prekių išdėstymas pakuotėje gali skirtis nuo gamintojo išdėstymo. Prekėms garantija netaikoma.

5.9. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6.Pardavėjo pareigos
 6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti detalų prekės aprašymą, jame isdėstyti prekės savybes, defektus ir trūkumus.

6.2. Pirkėjui pageidaujant, kad Prekės būtų pristatytos, Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 8 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas Pirkėjui pateikti ar pristatyti užsakytų Prekių, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę arba savo savybėmis panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba savo savybėmis panašią prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas.

6.4. Pardavėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7.Prekių kainos, apmokėjimo būdai ir terminai

7.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodytos eurais su PVM.
7.2. Prekių kainos ir nuolaidos galioja tol, kol yra rodomos Parduotuvėje.
7.3. Už Prekes Pirkėjas atsiskaito vienu iš šių būdu:
      7.3.1.Apmokėjimas banko pavedimu. Mokėjimo paskirtis: reikia nurodyti Parduotuvėje suformuoto užsakymo numerį.

      7.3.2.Apmokėjimas grynaisiais pinigais  Lpexpress kurjeriui pristatant prekes.

 

                                                   

7.4. Atsiskaitydamas 7.3.1. punkte nurodytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes ir Prekių pristatymą per 2 darbo dienas nuo gauto pranešimo apie užsakymo patvirtinimą, t.y. 2.1. punkte nurodyto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento. Jei per šį terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už prekes ir prekių pristatymą ir/arba Pardavėjas negauna pinigų į savo banko atsiskaitomąją sąskaitą, Pardavėjas gali laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir remiantis 5.4. punktu turi teisę anuliuoti užsakymą.
7.5. Pirkėjas visada gali peržiūrėti savo padarytus užsakymus Parduotuvės skiltyje „Jūsų paskyra“ skyrelyje „Mano užsakymai“, paspaudęs nuorodą „Užsakymo numeris“. Pirkėjas gali matyti savo užsakymą, kuriame nurodomas užsakymo numeris, pasirinktų Prekių kiekis ir kaina, prekių pristatymo kaina bei galutinė suma „Viso:“, kurią reikia sumokėti.

8. Prekių pristatymas

8.1. Internetinėje išparduotuvėje prekes  galite užsisakyti bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės dieną. Užsakinėdami prekes galite pasirinkti patogiausią prekių pristatymo būdą: 

     8.1.1. Prekes pristatomos Lietuvoje teritorijoje , išskyrus Kuršių Neriją. Pristatymas į Kuršių Neriją derinamas su Išparduotuvės administracija.

    8.1.2. Pristatymo kaina, renkantis pristatymo būdą "Lietuvos pašto skyrius" t.y.pristatymas iki artimiausio pašto skyriaus pagal Pirkėjo nurodytą pristatymo adresą yra 2 eur. Prekių pristatymo terminas 2-4 darbo dienos.

    8.1.3. Pristatymo kaina, renkantis pristatymo būdą "Pristatymas kurjeriu"   t.y. pristatymas iki Pirkėjo nurodytą adreso, yra 3,5 eur.  Prekių pristatymo terminas 1-2 darbo dienos. 

     Pristatymo kurjeriu LP taisyklės:

     Pasirinkdami pristatymo būdą kurjeriu norodykite adresą kuriuo galėsite priimti prekes darbo laiku nuo 8 iki 17 val. 

     Kurjeris prekes pristato nuo 8 iki 17 val.darbo dienomis, todėl Pirkėjas privalo nurodyti tokį adresą, kuriuo galės priimti siuntą būtent šiuo laiko intyervalu. LP robotas dieną prieš pristatant siuntą išsiunčia pirkėjui SMS priminimą apie pristatomą siuntą. Siuntos pristatymo dieną kurjeris veža siuntą nurodytu adresu, nurodytu laiko intervalu. 

     Suderinti konrečios pristatymo valandos su kurjeriu negalima. Kurjeris praneša pirkėjui apie atvykimą skambučiu arba SMS žinute likus 15-60 min iki pristatymo,  tam kad paruoštų pirkėją siuntos priėmimui. 

     Neradęs pirkėjo vietoje, kurjeris skambina pirkėjo telefono numeriu. Pirkėjui neatsiliepus ar atsiliepus ir patvirtinus, kad jo nėra nurodytu adresu, kurjeris palieka informacinį lapelį. Jei kurjeris negalėjo įeiti į laiptinę (neturėjo laiptinės durų kodo), lapelis nepaliekamas. 

       Negalint Pirkejui siuntą priimti kurjerio atvykimo metu, ją  galima atsiimti patčiam iš Venipak siuntų terminalo nemokamai arba siunta pakartotinai bus vežama, bet už pakartotiną pristatymą jis turės sumokėti grynais pinigais pristatymo metu kurjeriui.

     8.1.4. Prekės išsiunčiamos tą pačią (jei apmokėjimas gaunamas iki 13 val.) arba sekančią darbo dieną, po apmokėjimo už prekes gavimo į mūsų sąskaitą. Išeiginėmis ir švenčių dienomis prekių pristatymas vykdomas tik telefonu suderinus su išparduotuvės administracija.

      9. Prekių grąžinimas, keitimas ir garantija

9.1 Žaislų išparduotuvėje „Žaislų palėpė“ visos prekės yra Europoje gerai žinomų gamintojų, kurios yra importuojamos tiesiai iš ES šalių (Anglijos,Vokietijos, Ispanijos, Italijos). Šios prekės yra saugios ir atitinka visus ES keliamus reikalavimus. Mūsų siūlomos prekės yra pabuvojusios ES rinkoje, todėl gali turėti nežymių trūkumų,  gali būti pažeista gamyklinė pakuotė. Dėl šios priežasties prekių išdėstymas pakuotėje gali skirtis nuo gamintojo išdėstymo, bei mūsų parduodamos prekės yra ženkliai nukainuotos. 

Prekėms garantija neteikiama. Prekės prieš parduodant yra patikrinamos. Pagrindinės savybės, prekės būklė bei trūkumai yra nurodomi prekės aprašyme.

 9.2. Reminatis taisyklėmis, patvirtintomis ūkio ministro 2001 m. birželio mėn. 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo", pirkėjo reikalavimas pakeisti ar grąžinti kokybišką prekę netenkinamas, jei prekė yra žaislas ar žaidimas. Kokybiškos, atitinkančios prekės aprašymą prekės yra nekiečiamos ir atgal nepriimamos.

9.3. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus. Dėvėtos , naudotos ar pažeistos prekės atgal nepriimamos.

9.3 Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

a) Prieš siųsdami prekę mums, įsitikinkite, jog visos etiketės prisegtos. 
b) Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

 c) Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

 d) Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.)

e) Grąžinama prekė turi būti tos pačios kompektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

9.4 Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 7 dienas įsipareigoja informuoti klientą, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, įsipareigojame pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo keičiamos/grąžinamos prekės gavimo.

9.5. Visos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.6 Pardavėjas neatsako, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kiti parametrai gali nevisiškai atitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.

9.7 Norėdami grąžinti prekę, nedelsiant informuokite telefonu 862345675 arba el. paštu info@zaislupalepe.lt

×
×
×
×
×
×
×